Informace o projektu
Interdisciplinární multimediální a počítačové jazykové programy a kurzy pro studenty MU s důrazem na tutorský způsob výuky

Kód projektu
ROZV/P85/2003
Období řešení
1/2003 - 12/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Centrum jazykového vzdělávání
Klíčová slova
multimediální jazykové programy, tutorský způsob výuky, interdisciplinární kurzy, samostatné učení, studijní materiály

Cílem projektu bylo zavedení samostatného učení a tutorského způsobu výuky jazyků na nejazykových oborech prostřednictvím informačních a komunikačních technologií (CD-ROM, materiály on-line, výukový software a kurzy) pro všechny typy studia na MU.

Výsledky

Specializované sady CD-ROM zaměřené např. na rozvoj poslechových dovedností, nácvik přípravy prezentací v cizím jazyce apod., videozáznamy, autentické poslechové nahrávky, soubory testů, pilotní verze výukových materiálů (pracovní listy pro samostudium, materiály dostupné on-line na webových stránkách), sylaby a metodické pokyny k jedno- a dvousemestrálním kurzům.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info