Informace o projektu

Informace o projektu
Raná výuka cizích jazyků v kontextu ČR

Kód projektu
MUNI/41/42-B-C/2005
Období řešení
1/2005 - 1/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Raná výuka je v zahraničí přijímána jako běžný fenomén ve výuce cizích jazyků. Přestože její přínos zpochybňují některé empirické výzkumy, veřejnost ji z různých důvodů bezvýhradně akceptuje. V českém prostředí nebyla raná výuka dostatečně empiricky zkoumána, což se snaží napravit projekt EVYL (English for Very Young Learners) organizovaný výzkumným týmem Hanušová - Najvar na katedře anglického jazyka a literatury PdF MU. V jeho rámci bylo v roce 2004 uspořádáno dotazníkové šetření, jehož cílem bylo uvedení testových výsledků uchazečů o studium na KAJ do kontextu jejich jazykového životopisu. Podobné dotazníkové šetření hodlá KAJ provést i v následujícím akademickém roce. Cílem projektu je empiricky ověřit efektivitu rané výuky angličtiny v českém prostředí formou dotazníkového šetření (EVYL) a disertačního projektu (porovnání jazykových kompetencí žáků 8. tříd ZŠ).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info