Informace o projektu

Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (MEDINFO)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.05/3.2.00/12.0225
Období řešení
11/2012 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Správa Univerzitního kampusu Bohunice
Spolupracující organizace
Ostravská univerzita v Ostravě
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice
Západočeská univerzita v Plzni
Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Projekt MEDINFO je zaměřen na zajištění informační podpory pro výzkum, vývoj a inovace v oblasti medicíny a zdravotnictví pro osm předních českých výzkumných a akademických pracovišť v České republice a dále na doplnění vybraných kriticky chybějících informačních zdrojů pro špičkový výzkum v oblasti medicíny a přírodních věd na Masarykově univerzitě. Pro všechny účastníky projektu (konsorcium) bude zajišťen nákup licencí deseti vybraných medicínských informačních zdrojů na období 2013-2017. Pro Masarykovy univerzitu budou pořízeny vybrané špičkové vědecké informační zdroje z oblasti medicíny a přírodních věd (knihy, časopisy, archivy časopisů) a technologie pro efektivní zpřístupnění informačních zdrojů (discovery služba, nový knihovní server, turnikety pro Knihovnu univerzitního kampusu).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info