Informace o projektu

Příprava a realizace workshopů v oblasti surdopedie

Kód projektu
FRVS/499/2013
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
speciální pedagogika, surdopedie, workshop, komunikace osob se sluchovým postižením, projektová výuka, inkluze.

Cílem projektu s názvem Příprava a realizace workshopů v oblasti surdopedie bude vytvořit nový volitelný (stejnojmenný) studijní předmět pro studenty oborů Speciální pedagogika a Speciální pedagogika (komunikační techniky). Tento předmět bude zaměřen převážně prakticky a bude vyžadovat velkou dávku iniciativy a aktivity od studentů, kteří se do předmětu přihlásí. Cílem předmětu bude vedení studentů k realizaci vlastních nápadů, k práci ve skupině, ke spolupráci, k samostatnosti a odpovědnosti za svou činnost. Studenti se také budou učit hodnotit sebe sama i své kolegy. Zamýšlený projekt se opírá o dosavadní zkušenosti řešitelky a spoluřešitelky, které nabyly jako vedoucí bakalářských a diplomových prací (konkrétně viz níže), v rámci nichž bylo podobné téma realizováno v praxi. Zamýšlené aktivity, které řešitelka a spoluřešitelka projektu v rámci plánovaného nového předmětu chtějí realizovat, není možné zařadit do ostatních, již existujících předmětů, a to jak s ohledem na časovou náročnost aktivit, tak s ohledem na specifičnost náplně zamýšleného předmětu. Dalším důvodem, proč je potřeba předmět takového charakteru vytvořit, je požadavek na současné pedagogy hledat a aplikovat stále nové formy výuky. Zamýšlený předmět ukáže studentům jednu z dalších cest, jak žákům zprostředkovat témata těžko vysvětlitelná a bez vlastního prožitku uchopitelná.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info