Informace o projektu
Ekotoxikologie kontaminantů a toxinů - vodní a terestrické prostředí (ECOTOX2013)

Kód projektu
MUNI/A/0853/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Důležitým vědeckým problémem s řadou praktických dopadů na společnost je v současnosti znečištění ekosystémů látkami s významnými toxickými vlastnostmi. V rámci předkládaného projektu bude rozvíjeno a podporováno zapojení studentů PřF MU (především doktorského studia oboru Ekotoxikologie, programu Biologie) do výzkumu v několika souvisejících směrech v této oblasti: (i) výzkum molekulárních mechanismů toxicity chemických látek, (ii) vývoj a využití biodetekčních systémů v hodnocení kontaminantů prostředí, (iii) experimentální ekotoxikologie a biotesty ve vodním prostředí, (iv) půdní a terestrická ekotoxikologie včetně bioindikace, (v) výzkum biodostupnosti a osudu chemikálií v pevných matricích ŽP. V rámci projektu bude studována ekotoxikologie jednotlivých prioritních látek antropogenního původu (např. veterinární léčiva) nebo toxinů (cyanotoxiny), ale i účinky komplexních kontaminovaných směsí jako odpadní vody, sedimenty, půda. Výstupy výzkumu projektu budou především publikace s autorstvím a spoluautorstvím studentů v mezinárodních časopisech a výsledky budou využity pro přípravy a finalizace konkrétních dizertačních prací. Součástí projektu je také podpora aktivní účasti studentů na konferencích v ČR i zahraničí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info