Informace o projektu

Analýza diskurzu pohádek

Kód projektu
FRVS/657/2013
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt Analýza diskurzu pohádek si klade za cíl vytvořit a realizovat výuku kurzu Discourse Analysis: Folktales (Analýza diskurzu pohádek), který rozšíří a obohatí nabídku předmětů magisterských oborů Katedry anglistiky a amerikanistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Předmět je koncipován jako jazykovědný kurz, při jehož výuce budou využity především teorie z lingvistické stylistiky, pragmatiky, sémiotiky a analýzy diskurzu. Jelikož se jedná o analýzu literárního žánru, budou do výuky začleněny i poznatky z oblasti literární historie a literární stylistiky. Prostor bude též věnován otázkám z oboru genderových studií, konkrétně genderovým stereotypům a jejich nabourávání v moderních pohádkách. Studenti budou pracovat jak s texty klasických a moderních pohádkových příběhů, tak i s jejich filmovými adaptacemi, neboť vedle analýzy jazykového materiálu bude pozornost věnována i vizuálnímu kódu. Garantem nového předmětu bude Katedra anglistiky a amerikanistiky FF MU, výuku povede řešitelka projektu Mgr. Jana Pelclová, Ph.D. Výuka bude probíhat v angličtině.


Součástí projektu je nákup primární a sekundární literatury nezbytné pro realizaci výuky nového kurzu a taktéž i příspěvek řešitelky na téma "Verbální a vizuální kódy v narativní struktuře pohádek" na mezinárodní konferenci v německém Heidelbergu pořádanou asociací PALA (Poetics and Linguistics Association). Zde bude mít řešitelka možnost navštívit dílny na propojení lingvistické a literární stylistiky ve výuce a na tvůrčí přístup k literárním textům z interdisciplinárního hlediska. Dále bude mít možnost konzultovat přípravu a realizaci kurzu s předními odborníky z lingvistické a literární stylistiky a získat cenné podněty na zkvalitnění výuky.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info