Informace o projektu
Vliv studia religionistiky na náboženskou identitu studentů

Kód projektu
MUNI/21/VRZ/2013
Období řešení
2/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
Religionistika, vysokoškolské studium, studenti religionistiky, socializace, věda, identita, náboženství, spiritualita, kvalitativní výzkum

Cílem projektu je získání prostředků na vybavení potřebné pro záznam a analýzu kvalitativních dat v rámci disertační práce, která se zaměřuje na vliv socializace studentů do akademické komunity oboru religionistika na jejich vlastní náboženskou identitu. S ohledem na výzkumné otázky práce je v této fázi projektu zejména nutné získat a zpracovat značné množství kvalitativních dat, k čemuž je zapotřebí také odpovídající hardwarové a softwarové vybavení. Na základě analýzy nasbíraných empirických dat následně také vznikne studie, která bude nabídnuta k publikaci religionistickým či sociologickým časopisům. Získané prostředky by dále měly posloužit pro uhrazení části nákladů spjatých s mezinárodní konferencí EASR v Liverpoolu v srpnu 2013, kde plánuji přednést příspěvek.

Výsledky

VRZAL, M. Spiritualita a studium religionistiky: Sekulární akademické studium náboženství jakožto prostředek k vlastnímu spirituálnímu rozvoji studentů. Paidagogos: časopis pro pedagogiku v souvislostech. Olomouc: Paidagogos - společnost pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, o.s., 2014, 2. S. 130 - 155. Text je dostupný online na http://www.paidagogos.net/.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info