Informace o projektu

Převod vlastnického práva v kontextu zásady superficies solo cedit (Převod VP)

Kód projektu
MUNI/A/0892/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Navrhovaný společný projekt doktoranda a školitele je zaměřen na velmi aktuální problematiku převodu vlastnického práva v souvislosti se změnou právní úpravy v občanském právu, spočívající v zakotvení zásady superficies solo cedit, která je vyjádřena v § 506 odst. 1 nového občanského zákoníku. Projekt by měl analyzovat dopady této nové právní úpravy jak na právní vztahy založené již před účinností nového občanského zákoníku (v souvislosti s § 3055 nového občanského zákoníku), tak zejména na právní vztahy vzniknuvší po dni účinnosti tohoto právního předpisu. Výsledky projektu by měl objasnit a uchopit řešenou problematiku, a to mimo jiné z hlediska srovnávacího, kdy hlavní důraz bude kladen na právní úpravu rakouskou, kterou byl zákonodárce při přijímání nové právní úpravy inspirován.

Publikace

Počet publikací: 4