Informace o publikaci

Eigentumserwerb vom Nichtberechtigten - zum Schutz des Handelsverkehrs in der Tschechischen Republik

Název česky Nabytí od neoprávněného - k ochraně obchodního styku v České republice
Autoři

DOBROVOLNÁ Eva

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Kapitola v knize přináší aktuální přehled otázek ochrany dobré víry a dobrověrného nabytí vlastnického práva v novém občanském zákoníku ve světle ochrany obchodního styku.
Související projekty: