Informace o publikaci

Die Verbraucherrechte-Richtlinie und ihre Umsetzung in das neue tschechische Bürgerliche Gesetzbuch

Název česky Směrnice o právech spotřebitelů a její transpozice do nového českého občanského zákoníku
Autoři

HURDÍK Jan SELUCKÁ Markéta DOBROVOLNÁ Eva

Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Přednáška a následný příspěvek ve sborníku pojednávají o některých otázkách implementace směrnice o právech spotřebitelů do českého právního řádu.
Související projekty: