Informace o projektu

Nové postupy ve zpracování a interpretaci pozorování proměnných hvězd

Kód projektu
GA205/06/0217
Období řešení
1/2006 - 12/2008
Investor/Program
Grantová agentura ČR
Programový rámec / typ projektu
Standardní projekty
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
proměnné hvězdy, pozorování, zpracování dat, fotometrie, spektroskopie, metoda nejmenších čtverců, komponentová analýza, robustní regrese

V posledních desetiletích dramaticky vzrostl objem i všeobecná přístupnost kvalitních pozorování proměnných hvězd, běžně používané metody zpracování a interpretace dat však za tímto vývojem pokulhávají. Předkládaný projekt si klade za cíl tento náskok dohnat aplikací následujících tři vzájemně provázaných plánů. 1) Důsledným uplatňováním a rozvíjením moderních trendů ve zpracování dat všeho druhu, jmenovitě robustní regrese (RR), komponentové analýzy (PCA) a jejich kombinací, zdůvodněné užití vah, zavedení vlastních sérií funkcí pro prokládání reálných světelných křivek a spektrálních profilů, aplikace PCA a RR k diagnostice světelných změn, konstrukci (O-C) diagramů a zpřesňování efemerid proměnných hvězd. 2) Použitím moderních postupů k řešení konkrétních astrofyzikálních problémů jako rozplétání vícesložkových spekter, testování stability period magnetických CP hvězd, vyšetřování světelných změn mirid, hvězd typu W UMa apod. 3) Prezentací nových metod zpracování při astronomických setkání, výuce studentů, vedení studentských prací i formou vydání specializovaných skript.

Publikace

2014

HD 106426, a new multiperiodic delta Scuti variable

HOŇKOVÁ Kateřina — JURYŠEK Jakub — MAŠEK Martin — PAUNZEN ErnstZEJDA Miloslav

2013

Apsidal motion in five eccentric eclipsing binaries

WOLF Marek — ZASCHE Petr — KUČÁKOVÁ Hana — LEHKÝ Martin — SVOBODA Petr — ŠMELCER Ladislav — ZEJDA Miloslav

Known Galactic field Blazhko stars

SKARKA Marek

Photometric study of the star with changing Blazhko effect: TV Bootis

SKARKA Marek — ZEJDA Miloslav

2012

Blažkův jev a hvězdy typu RR Lyrae - analýza světelných křivek

SKARKA Marek

2011

Data Recognition and Virtual JD

ZVĚŘINA Pavel — MIKULÁŠEK Zdeněk

Magnetic Chemically Peculiar stars With Unsteady Periods

MIKULÁŠEK ZdeněkKRTIČKA JiříJANÍK Jan — ZVĚŘINA Pavel — ZVERKO Juraj — ŽIŽNOVSKÝ Jozef — ZEJDA Miloslav

Ve světě dvojhvězd

ZEJDA Miloslav

Ve světě dvojhvězd. Dvojhvězdy ve světě

ZEJDA Miloslav

2009

The extremely rapid rotational braking of the magnetic helium-strong star HD 37776

MIKULÁŠEK ZdeněkKRTIČKA JiříJANÍK JanZEJDA Miloslav — CENIGA Michal — NETOLICKÝ Martin — GRÁF Tomáš — HENRY Gregory W. — ZVERKO Juraj — ŽIŽNOVSKÝ Jozef — BOHLENDER David — ROMANYUK Iosif V. — BOŽIČ Hrvoje — KORČÁKOVÁ Daniela — ŠKODA Petr — ŠLECHTA Miroslav — ILIEV Ilian Kh.

Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info