Informace o projektu
Rozsáhlé výpočetní systémy: modely, aplikace a verifikace II. (FI MAV II.)

Kód projektu
MUNI/A/0760/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky

Projekt je zaměřen na podporu výzkumné a vývojové činnosti studentů doktorského a magisterského studia, kteří jsou vedeni převážně školiteli, kteří participovali na stejnojmenném projektu specifického výzkumu z let 2010-12 řešeném na FI MU a na Výzkumném záměru Fakulty informatiky MU „Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy“ řešeném v letech 2005-2011.

Problematika navrhovaného projektu na uvedené projekty navazuje a dále ji rozšiřuje o perspektivní a originální směry výzkumu tak, aby došlo k dalšímu rozvoji doktorského studia vzhledem k synergii s projekty operační programů VaVpI a Podnikání a inovace, zejména v návaznosti na využití výzkumu směrem k aplikacím a budovanému centru CERIT.

Jedná se o výzkum a vývoj v oblastech použití formálních metod při modelování, analýze a verifikaci: klasických a zejména stochastických systémů i nekonečně stavových, komplexních a softwarově intenzivních systémů, vestavných systémů, komunikačních protokolů a dalších, zejména biologických systémů a kvantových výpočtů a analýzu jejich vlastností. Další oblastí je analýza medicínského obrazu, včetně nově vyvíjených metod analýzy s pomocí HW a/nebo SW prostředků.
Tyto oblasti jsou na aplikační úrovni často provázány na využívání rozsáhlých výpočetních systémů a moderních paralelních architektur, např. typu CUDA, GPGPU (General Purpose Graphic Processing Unit) a many-core GPU.

Další popis projektu je strukturován dle oblastí, jež jsou vedeny jednotlivými školiteli pod následujícími zkratkami:

A: doc. RNDr. Jiří Barnat, PhD.;
B: prof. RNDr. Luboš Brim, CSc.;
C: prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.;
D: prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc;.
E: doc. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.;
F: prof. RNDr. Michal Kozubek, PhD.;
G: prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.;
H: prof. RNDr. Antonín Kučera, PhD.;
I: prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.;
J: doc. Mgr. Radek Pelánek, PhD.;
K: doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D.

Oblasti jsou po obsahové stránce specifikovány níže v části "Odborná charakteristika projektu".

Publikace

Počet publikací: 43


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info