Informace o projektu

Informace o projektu
Učitel v teorii a praxi

Kód projektu
MUNI/A/0714/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt reaguje na současnou společenskou objednávku zabývat se výzkumně učitelem a jeho vzděláváním. Výzkumy budou realizovány studenty doktorského studijního programu Pedagogika, obor Pedagogika v rámci zpracovávání disertačních prací. V nich jsou řešena tato témata:

 • Profesní vývoj učitele odborného anglického jazyka.
 • Podpora profesního učení učitelů prostřednictvím videa
 • Tacitní základ pedagogické komunikace budoucích učitelů.
 • Vysokoškolský učitel matematiky jako expert (tacitní expertní znalosti učitelů matematiky připravujících budoucí učitele tohoto předmětu).
 • Vliv metakognice na rozvoj sebepojetí studentů učitelství.
 • Hodnocení a rozvíjení diagnostické kompetence učitelů anglického jazyka prostřednictvím VideoWebu.
 • Přístup učitele k přírodě a kultuře na 1. stupni základní školy.
 • Proinvironmentální přesvědčení učitele jako základ biofilního vzdělávání.
 • Herní terapie - v práci herního terapeuta a učitele.


Studenti doktorského studijního programu tvoří hlavní část řešitelského týmu, který je doplněn školiteli.
V průběhu řešení projektu budou realizovány tyto aktivity:

 • individuální výzkumné zpracování daného tématu (přehledová kapitola k tématu disertace, projekt výzkumu, vyvinutí nebo adaptace výzkumných nástrojů, vlastní výzkum)- tato aktivita bude z projektu podpořena nákupem zahraniční literatury,hrazením cestovních nákladů na konference - vybraným studentům a školitelům,
 • diskuse o výzkumných tématech a jejich řešení v řešitelském týmu,
 • příprava a publikování dílčích výstupů (studií) studentů (ve spolupráci se školiteli).


Výstupem z realizace projektu bude kolektivní monografie s pracovním názvem "Učitel v teorii a praxi" a studie vybraných doktorandů.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info