Informace o projektu

Antropologie smrti: komparační sociokulturní analýza umírání, smrti, pohřebních ritů a rituálů

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA404/06/0346
Období řešení
1/2006 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
antropologie smrti, komparační sociokulturní analýza, imírání, smrt, pohřební ritus, pohřební rituál

Projekt náleží do oblastí antropologie smrti, subdisciplíny celostní (biologicko-sociokulturní antropologie), jež se zabývá teoretickými základy, východisky a srovnávacím výzkumem způsobů a vzorců chování, jimiž se jednotlivé kultury vyrovnávají se smrtí. Podstatou projektu je socio-kulturní analýza hlavních trendů problematiky v historické posloupnosti v rámci všech významných společenství světa od prehistorie až do současnosti. Analýza se soustředí na všechno, co v rámci jedné určité kultury v užším smyslu souvisí se smrtí, umíráním a nesmrtelností, dále na zvláštnosti a danosti v pohřebním ritu podle sociálního zařazení, věku, pohlaví a zejména etnicity, náboženské a kulturní příslušnosti. Budou analyzovány a předloženy koncepty chování a respektování těchto daností při střetávání a prolínání různých kultur a etnik v současném globalizujícím se světě, zvláště pak vztahy euroamerické civilizace vůči jiným civilizacím a kulturám. V této souvislosti se výzkum (prováděný i sociologickými metodami a metodami orální historie) soustředí rovněž na postoje a chování současné české společnosti. Projekt je založen na interdisciplinárním prolnutí relevantních disciplín: sociokulturní a fyzické antropologie, archeologie, etnologie, sociologie ad. Výsledky a výstupy směřují do antropologie, archeologie, historie, filozofie, psychologie, sociologie, etnologie, religionistiky, medicíny, ale i do praktické politiky a státní správy.


Publikace

Počet publikací: 13


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info