Informace o projektu

Informace o projektu
Tvůrčí činnost na Pedagogické fakultě MU (RIV 13)

Kód projektu
MUNI/A/0702/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta MU klade velký důraz na posilování a zvyšování kvality vědecké, výzkumné umělecké a další tvůrčí činnosti. Výzkum fakulty se zaměřuje zejména na problematiku vzdělávání. Kromě samotné tvůrčí činnosti je v posledních letech kladen důraz na vykazování jejích výsledků v databázi RIV.
Kromě rozvíjení strategií vedoucích ke zvyšování produkce vykazatelné v rámci RIV je velmi významná také informovanost akademických pracovníků včetně studentů doktorského studia. Za tímto účelem jsou na fakultě vydávány každý rok pokyny děkana pro oblast vykazování a evidence tvůrčí činnosti na PdF MU a pověření pracovníci na oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů jsou pověřeni monitorováním situace a proškolováním pracovníků .
Předkládaný projekt je zaměřen na cílovou skupinu studentů, zejména studentů v doktorských studijních programech. Studenti budou systematicky seznamováni s problematikou tvorby takových výsledků tvůrčí činnosti, které odpovídají definicím výsledků přenášených do databáze RIV, dále s pravidly vkládání záznamů o výsledcích do databáze IS MU a s významem této činnosti pro financování univerzity, potažmo fakulty.
V rámci projektu budou prováděna hodnocení za účelem uplatňování systému stimulace k tvorbě výzkumné činnosti relevantní z hlediska vykazování v databázi RIV, podpora využívání elektronických informačních zdrojů a podpora využívání citačního manažeru Citace PRO

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info