Informace o projektu

Informace o projektu
Profesní vidění a jeho rozvíjení prostřednictvím analýzy založené na videu (z pohledu učitelů angličtiny jako cizího jazyka)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA13-21961S
Období řešení
2/2013 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
ucitel, ucitel anglictiny jako cizího jazyka, ucitelské vzdelávání, výzkum ucitele, profesionalita ucitele, profesní videní, analýza založená na videu, videostudie, videokluby

Projekt vychází ze soucasných debat o profesionalizaci ucitelství a kvalite ve vzdelávání a klade si za cíl prozkoumat relativne
nový koncept – profesní videní ucitelu. Profesní videní spojené s profesním vedením a profesním jednáním nabízí možnost
rekonceptualizovat ucitelskou profesionalitu. Má dve složky – všímání si (cemu ucitelé venují pozornost) a uvažování založené
na vedení (proces rozumení situaci). V projektu se zamerujeme na ucitele anglictiny jako cizího jazyka a klademe si za cíl (1)
popsat povahu profesního videní u techto ucitelu; (2) prozkoumat, jaký vliv má participace ve videoklubech (kolaborativní
analýza založená na videu) na profesní videní ucitelu a prozkoumat, jak úcastníci videokluby prijímají; a (3) prozkoumat vztah
mezi profesním videním, profesním vedením a profesním jednáním. Výzkumné metody zahrnují kvalitativní obsahovou analýzu
komentáru ucitelu v reakci na videozáznam a písemné zpetné vazby ucitelu na práci ve videoklubech, dotazník pro zjištení
postoju ucitelu a videostudii.

Publikace

Počet publikací: 20


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info