Informace o projektu

Informace o projektu
Molekulární mechanismy auxín-cytokinínové interakce v regulaci rostlinné organogenese

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA13-39982S
Období řešení
2/2013 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Vývoj a růst rostlin je výjimečně flexibilní. Architektura rostlinného těla je ve velké míře výsledkem jejího dynamického přizpůsobování měnícím se podmínkám prostředí. Rostliny jsi trvale udržují centra kmenových buněk, iniciují tvorbu nových orgánů z už diferencovaných buněk a tvoří orgány de novo. Tyto vývojové procesy jsou regulovány signálními molekulami zvanými rostlinné hormony. Určitý vývojový proces regulován několika hormony proto je vzájemná koordinace jejich působení důležitá pro správnou regulaci vývoje. Molekulární mechanizmy vzájemné interakce hormonů jsou jenom málo poznány, proto se chceme zaměřit na jejich výzkum. Vhodným modelem pro tento projekt jsou vedlejší kořeny, protože jejich tvorba a vývoj zahrnuje základní procesy, jako jsou de-diferenciace buněk, vstup do buněčného cyklu, koordinované buněčné dělení a diferenciaci. V našem výzkumu jse zaměříme na auxín a cytokinín, klíčové hormony pro tvorbu vedlejších kořenů. Cílem projektu je funkčně charakterizovat nové molekulární komponenty auxin-cytokininové interakce nalezené použitím analýzy transkriptomu.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info