Informace o projektu

Informace o projektu
Genetická diverzita a fylogeneze rodu Acinetobacter v přírodních ekosystémech

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA13-26693S
Období řešení
2/2013 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Státní zdravotní ústav Praha - Vinohrady

Rod Acinetobacter zahrnuje fyziologicky a biochemicky heterogenní skupinu bakterií značně rozšířených v přírodě. I přes pokrok, kterého bylo dosaženo v klasifikaci humánních izolátů acinetobakterů, máme jen velmi málo informací o diverzitě tohoto rodu v přírodním prostředí. Navržený projekt je koncipován jako detailní populačně genetická studie založená na prospektivním sběru kmenů z různých, jasně definovaných ekosystémů. Za účelem efektivní identifikace acinetobakterů přímo z primokultur budou optimalizovány postupy založené na MALDI-TOF MS. Kmeny s neznámou taxonomickou pozicí budou též studovány pomocí multilokusové sekvenční analýzy, srovnávací analýzy kompletních genomů a detailní fenotypové analýzy. Na základě taxonomické analýzy nových izolátů bude stávající identifikační databáze MALDI-TOF MS průběžně aktualizována. Lze očekávat, že projekt zásadním způsobem přispěje k poznání diverzity a fylogeneze rodu Acinetobacter na druhové i poddruhové úrovni a k získání podrobných taxonomických poznatků, které budou východiskem pro další ekologické studie.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info