Informace o projektu

Informace o projektu
Evropské finanční systémy 2013 (EFS)

Kód projektu
MUNI/A/0753/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Výzkum v rámci navrhovaného projektu bude zaměřen na problematiku vývoje evropských finančních trhů, rozvoje finančních instrumentů a technik obchodování s nimi, kvantifikace rizika spojeného s obchodováním na těchto trzích, nástroje zajištění uvedených rizik, zachycení těchto instrumentů v účetnictví a daňové evidenci, a aplikace těchto poznatků do zpracovávaných disertačních prací doktorských studentů katedry financí ESF MU, výuky předmětů zajišťovaných katedrou financí ESF MU a pro zvyšování finanční gramotnosti veřejnosti. Klíčovými výzkumnými aktivitami budou zejména analýza možností využití zvýšeného zájmu o short sales (short interest) s ETFs jako předbíhajícího indikátoru pro odhad vývoje ve vybraném tržním sektoru, analýza výnosových křivek a jejich využití emisní bankou a institucionálními investory při emisi dluhopisů a obchodování s dluhopisy, analýza možností a technik automatizovaného obchodování na základě indikátorů technické analýzy a matematických modelů aplikovaných v oblasti finančních trhů, analýza úvěrových derivátů a perspektiv jejich využití v oblasti řízení úvěrového rizika, analýza evropského trhu ropy, zemního plynu, uhlí a elektrické energie, určení dynamiky vývoje cen jednotlivých sledovaných proměnných, definování vysvětlujících faktorů determinující jednotlivé ceny a rozbor vzájemné interakce sledovaných komodit na jednom trhu – EU (Evropa) za použití nástrojů kointegrační analýzy a v neposlední řadě teoretická systematizace strukturovaných produktů a jejich účetní a daňové dopady.

Publikace

Počet publikací: 31


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info