Informace o projektu

Ověření účinku specifických ortopedických vložek na plantární tlak a prokrvení nohy II (OSO)

Kód projektu
MUNI/A/0928/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Projekt je zaměřený na 2. fázi praktického ověření účinků inovovaných specifických ortopedických vložek a nově vyvinuté „biomechanické“ obuvi na stav nohy prostřednictvím plantografických a termografických metod. Navážeme na spolupráci s výrobcem při vývoji ortopedických vložek, směrem k větší efektivitě stimulace obnovy klenby na základě podnětů vzešlých z vyhodnocení výsledků měření .
Obsahem naší práce bude provedení měření účinků inovovaných stélek, srovnání s výsledky vstupních měření a komentář našich výsledků vzhledem k údajům výrobce a hodnocení účinků nových stélek.