Informace o projektu

Informace o projektu
Rozpoznání chůze III (RochIII)

Kód projektu
MUNI/A/0825/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Projekt Rozpoznání chůze III (Roch III) navazuje na pilotní projekt z roku 2012. Roch III je zaměřen na vytipování dalších vhodných postupů při identifikace osob na základě biomechanických a kinematických charakteristik chůze. V předchozích studiích byl použit systém MUFIN pro distribuované indexování vstupních dat a podobnostní hledání v nich, dále vytipovány vhodné transformace vstupních dat předložené systému a definovaná metrika potřebná pro určování podobnosti. V projektu hodláme navázat na předchozí výsledky a to: • zvýšit přesnost extrakce kinematických dat • najít reprezentaci chůze charakteristickým vektorem • využít neuronové sítě pro klasifikační problém • vytvořit veřejnou databázi pro výzkumné účely

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info