Informace o projektu

Informace o projektu
Rozvoj aplikační a datové infrastruktury MU

Kód projektu
ROZV/123/2006
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta informatiky
Další fakulta/pracoviště MU
Rektorát
Klíčová slova
Elektronická administrativa a řízení, řízení lidských zdrojů, systémová integrace, Univerzitní počítačové studovny, elektronické informační zdroje, bezpečnost, wifi, vzdálený přístup, virtuálni privátní síť, metropolitní síť, páteřní síť, bezpečnost sít

Cílem projektu je formulovat informační strategii MU pro elektronickou administrativu a řízení v oblastech ekonomiky a lidských zdrojů a vybrat
externího dodavatele základního programového vybavení pro tyto oblasti. Příslušné programové moduly budou implementovány, uvedeny do provozu a propojeny s dalšími informačními subsystémy MU pomocí vlastních rozhraní. Rovněž bude pořízeno a oživeno nutné technické a systémové programové
vybavení.
Projekt rovněž řeší rozvoj počítačových studoven univerzitního typu. Cílem je prohloubit prostupnost studia, zlepšit dostupnost elektronických informačních zdrojů a rozšířit možnosti využití moderních výukových aplikací. Dále projekt řeší nezbytné posílení pateřní metropolitní sítě a rozšiřuje infrastrukturu pro mobilní přístup k datové síti MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info