Informace o projektu
Přetížená role: prarodiče v době aktivního stárnutí.

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA13-34958S
Období řešení
1/2013 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt přinese nové poznání v oblasti prarodičovství a aktivního stárnutí. Usiluje o porozumění zkušenosti stárnutí a mezigeneračním vztahům v kontextu aktuálního vývoje české společnosti determinovaného novým demografickým režimem, sociálně-politickým a ekonomickým kontextem a hodnotovou změnou. Prarodičovství je zkoumáno jako dynamický koncept v konkurenci dalších sociálně významných rolí vycházejících z konceptu aktivního stárnutí a potřeby péče ve stárnoucí populaci. Projekt je koncipován jako datově vícezdrojový. Vytěží dostupné zdroje sekundárních, včetně panelových, dat (SHARE, GGS, EU-SILC), které doplní o kvalitativní rozhovory a survey v populaci ČR ve věku 50 – 70 let. Kvalitativní rozhovory zachycují především zkušenost přetížené role a její percepci samotnými nositeli. Projekt odráží heterogenitu populace ve vyšším středním věku/raném stáří a je inovativní důrazem na triádu role prarodiče, pracujícího a pečujícího.

Publikace

Počet publikací: 70


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info