Informace o projektu

Vývojová genetika rostlin

Logo poskytovatele
Kód projektu
GD204/05/H505
Období řešení
1/2005 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
Vývojová genetika rostlin, molekulární metody, Arabidopsis, embryogeneze, DNA markery, Hordeum
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Genetika rostlin má v Brně velkou tradici založenou již Gregorem Mendelem. V současné době se rozvíjí především na Biofyzikálním ústavu AV a na katedře genetiky a molekulární biologie Přírodovědecké fakulty MU. DSP biologie-obor genetika je akreditovánpr o obě tato pracoviště a předkladatelé již přivedli k úspěšné obhajobě celkem 16 doktorandů. Rozsah výzkumné činnosti je široký z hlediska tematického i metodického. Hlavní pozornost je zaměřena na studium molekulárních mechanismů vývojových aevolučních p rocesů u rostlin, hlavní teoretický i potenciálně aplikovatelný přínos je v oblasti reprodukční biologie. Modelovými organismy je Arabidopsis thaliana (studium chromatinu a procesů embryogeneze), Silene latifolia (struktura a evolucepohlavních chromozomů ), Nicotiana tabacum (polyploidie, transgenoze a epigenetické umlčování) i plodiny Carica papaa a Medicago sativa. Cílem projektu je integrovat úsilí obou pracovišť s cílem zkvalitnění doktorského studia genetiky

Publikace

Počet publikací: 18


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info