Informace o publikaci

Molecular mapping of some Arabidopsis thaliana genes determining leaf shape and chlorophyll defects.

Logo poskytovatele
Název česky Molekulární mapování některých genů Arabidopsis thaliana determinujících tvar listu a defekty chlorofylu
Autoři

ŘEPKOVÁ Jana HLAVÁČOVÁ Sylva LÍZAL Pavel KYJOVSKÁ Zdeňka RELICHOVÁ Jiřina

Rok publikování 2005
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Biologia, Bratislava
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova Arabidopsis thaliana; CAPS; DNA markers; genetic mapping; SSR
Popis V naší laboratoři bylo vyvinuto šest mutací, které jsou uchovávány v Nottingham Arabidopsis Stock Centre. Morfologické mutace byly nazvány cupuliformis, rotundata a involuta. Druhá skupina mutací s chlorofylovými defekty byly chlorominuta, lucida(S) a lucida. Byl vyhodnocen polymorfismus mezi genetickými pozadími Dijon.G, Columbia a Landberg erecta. DNA markery, 16 mikrosatelitů a 6 CAPS, byly využity k rekombinační analýze v F2 populacích. Lokalizace mutace cupuliformis byla na krátkém rameni chromozomu 1, mutace rotundata na dlouhém rameni chromozomu 4 a mutace involuta na dlouhém rameni chromozomu 2. Mutace s chlorofylovým defektem chlorominuta byla lokalizována na chromozomu 3 a obě mutace lucida a lucida(S) byly lokalizovány na chromozomu 4.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info