Informace o projektu

Informace o projektu
Czech CyberCrime Centre of Excellence (C4E)

Kód projektu
4000003882
Období řešení
5/2013 - 4/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Další fakulta/pracoviště MU
Právnická fakulta
WWW stránky projektu
https://c4e.cz
Spolupracující organizace
Národní bezpečnostní úřad ČR
Risk Analysis Consultants s.r.o.

Hlavním cílem projektu je vytvoření kvalitního centra pro školení a vzdělávání v oblasti prevence a represe kybernetické kriminality (dále jen C4E - Czech Cyber Crime Centre of Excellence). Základní cílovou skupinou C4E jsou složky Policie ČR. Centrum však bude budováno se záměrem poskytovat služby i pro další cílové skupiny, např. soudy, státní zastupitelstvo, advokacie, státní instituce, privátní organizace a akademická sféra. Aktivity projektu vytvářejí ucelený program navzájem se doplňujících činností. Tím jsou vytvořeny předpoklady pro ustanovení jednoho centrálního národního pracoviště, které bude kompetentním partnerem pro všechny relevantní orgány českého státu a další subjekty v oblasti Cyber Crime. Projekt je realizován v úzké spolupráci dvou součástí Masarykovy univerzity (Ústav výpočetní techniky a Právnická fakulta) a partnerů jako jsou Risk Analysis Consultants, s.r.o., Policie ČR a další útvary - např. Kriminalistický ústav Praha, SKPV, ÚOKFK. Všechny oblasti musí být vyvíjeny a aplikovány v těsné kooperaci s 2CENTRE a ostatními evropskými centry tak, aby bylo možné dosáhnout vysoké míry kompatibility v jednotlivých zemích/regionech Evropy. Nastavení kvalitativních parametrů bude realizováno také v těsné spolupráci a za podpory expertů z De Monfort Univerzity, UK.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info