Informace o projektu

Informace o projektu
Studentský časopis Media res

Kód projektu
MUNI/D/0992/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Studentský odborný žurnál Media res slouží jako publikační a diskusní platforma primárně pro studenty doktorandského, magisterského a bakalářského studia českých a zahraničních univerzit. Je prostorem pro deskriptivní a interpretativní reflexi médií (interdisciplinárně) a prostorem pro původní studie a články, seminární či diplomové práce – rozhoduje zajímavost, původnost, přínosnost textu v rámci tématu daného čísla časopisu. Ideou média je, aby se stalo jak místem, kde studenti mohou tříbit své akademické dovednosti, tak i prostorem pro cizelování jejich kritických pohledů na témata z oboru mediálních studií, a to včetně reflexe disciplíny a jejího stavu vůbec. Media res je koncipován jako místo vzájemného setkávání, diskuse a dialogu. Žurnál bude vycházet v elektronické podobě, což umožní studentům a čtenářům obecně jednoduchý přístup k vydaným textům. Webová podoba časopisu bude sloužit jako databáze odborných textů pro studenty. Projekt elektronického časopisu má ambici etablovat Media res jako stálou platformu pro publikování kvalitních domácích a zahraničních studentských prací. Počítá se s provázaností kurzů Katedry mediálních studií a žurnalistiky a časopisu. Kurzy jsou/budou otevřeny dalším zájemcům z řad příbuzných oborů, přičemž mají za cíl generovat studenty se zajímavými příspěvky a s ochotou naučit se novým věcem spojeným s tvorbou odborného textu a chodem redakce. Media res není jednorázovou/jednoletou záležitostí, ale dlouhodobým projektem, jež se má stát přínosným prostorem i pro příští generace doktorských, magisterských a bakalářských studentů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info