Informace o projektu

Teoretické a experimentální studium termodynamických vlastností intermetalických fází na bázi přechodných kovů

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA106/07/1078
Období řešení
1/2007 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
intermetalické fáze, CALPHAD, ab initio, termodynamické modelování
Spolupracující organizace
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.

Projekt rozvíjí možnosti modelování termodynamických vlastností a rovnovážných diagramů vícesložkových soustav, odpovídajících moderním typům speciálních ocelí či technologicky zajímavým kovovým systémům. Hlavní pozornost je věnována sekundárním fázím (např. Lavesovy fáze, Z-fáze apod.), které obvykle důležitým způsobem ovlivňují vlastnosti materiálů, ale jejichž termodynamické chování není dostatečně popsáno. Z metodického hlediska využívá projekt kombinace moderních postupů: semiempirických přístupů k modelování (metoda CALPHAD), výpočtů termodynamických veličin metodami ab initio a experimentálního ověřování teoretických výsledků. Řešitelský kolektiv patří k průkopníkům tohoto postupu. Získané výsledky umožní prohloubit znalosti o oblastech výskytu důležitých sekundárních fází v moderních materiálech a přispějí k tvorbě spolehlivé a konsistentní termodynamické databáze, která umožní teoretickou predikci chování těchto fází.

Publikace

Počet publikací: 29


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info