Informace o projektu

Informace o projektu
Molekulární a cytogenetická analýza gigantických genomů rodu Fritillaria (Liliaceae)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA521/07/0284
Období řešení
1/2007 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
velikost genomu, repetitivní DNA, heterochromatin, komparativní genomika, molekulární fylogenetika

Rod Fritillaria zahrnuje rostlinné druhy s největšími známými genomy. Tento projekt si klade za cíl provést detailní molekulární a cytogenetickou studii repetitivních DNA sekvencí podílejících se na "genomové obezitě" a jeji variabilitě v tomto rodu. Naším cílem je zodpovědět následující otázky: (1) Jaká je variabilita velikosti genomu v rámci fylogenetických vztahů v rodu Fritillaria? (2) Vznikly tyto gigantické genomy následkem namnožení vysokého počtu různých rodin repetitivních elementů, anebo jsou z velké části tvořeny jen několika typy repetic amplikovanými do extrémně velkých počtů kopií? (3) Jak se podílí různé typy repetic na variabilitě velikosti genomu a na výrazných rozdílech v zastoupení heterochromatinu mezi jednotlivými druhy? (4) Jakou chromosomovou organizaci mají nejčetnější repetitivní elementy a jaká je spojitost mezi genomovou obezitou a stabilitou karyotypu? (5) Jaký je vztah mezi fylogenetickou příbuzností různých rodin repetic, fylogenetickými rekonstrukcemi v rámci rodu a taxonomickou klasifikací studovaných druhů?

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info