Informace o projektu

Využití termografických metod u diagnostiky syndromu diabetické nohy a hodnocení revaskularizace dolní končetiny za pomocí termografických měření a stanovení transkutánní tenze kyslíku

Kód projektu
MUNI/A/0940/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Zamýšleným výstupem projektu „Využití termografických metod u diagnostiky syndromu diabetické nohy a hodnocení revaskularizace dolní končetiny za pomocí termografických měření a stanovení transkutánní tenze kyslíku“ je nalezení vzájemné korelace mezi termografickými systémy a klinicky využívanými diagnostickými metodami při léčbě ICHDKK a syndromu diabetické nohy. Hlavním cílem projektu je zavedení termovizní techniky v praxi jako další metody pro hodnocení revaskularizace dolních končetin a zapojení této techniky jako eventuální rovnocenné náhrady ke klinickým metodám Ankle Brachial Index (ABI) či stanovení transkutánní tenze kyslíku (TcpO2).
Dalším záměrem je využití termovizních kamer jako diagnostických nástrojů u nejasných případů onemocnění a následné léčby, kde právě v kombinaci se zavedenými metodami může snadno a téměř s nulovou zátěží pro pacienta indikovat postižené místo a pomoci tak lékaři k nastavení vhodného léčebného postupu, což vede ke zkvalitnění péče o pacienta. Realizace projektu má vést k zavedení termovizní techniky do oblasti vyšetření diabetických i nediabetických pacientů, v tomto konkrétním případě zejména s ohledem na prováděné operativní revaskularizace na pracovišti II. chirurgické kliniky FN u sv. Anny a LF MU v Brně.
Specifita projektu je dána přímou spoluprací klinického a teoretického pracoviště, kdy je diagnóza pacienta stanovena či několika metodami. Unikátním je právě propojení termografických zařízení se stanovením transkutánní tenze kyslíku (TcpO2). Přístroj pro stanovení transkutánní tenze kyslíku byl pořízen v tomto roce na základě společného požadavku obou pracovišť (Biofyzikální ústav a II. chirurgická klinika) a s předpokladem společného využití při další spolupráci. Aktuálnost tohoto tématu dokazují statistické údaje, vykazující vzrůstající trend výskytu diabetes mellitus.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info