Informace o projektu

Funkce TDM1 proteinu v mei?ze

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA14-22346S
Období řešení
1/2014 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Meiόza je specializované buněčné dělení, které produkuje haploidní spory z diploidních buněk. Tímto meiόza umožňuje střídání haploidních a diploidních fází životního cyklu a pohlavní reprodukci. Na rozdíl od mitόzy, meiotické dělení se uskuteční pouze jednou během životního cyklu
a jeho průběh je přísně regulován. Způsob segregace chromozόmů během meiόzy vyžaduje zásadní modifikace standardního mitotického
buněčného dělícího aparátu. Zkoumáním meiόzy u rostlin jsme objevili regulační modul, který se sestává ze tří proteinů: TDM1, TAM a SMG7. TDM1 se zdá být klíčovým efektorem tohot modulu a jeho funcke je důležitá pro ukončení meiotického dělení a přeprogramování
buněčného aparátu zpět na mitόzu. Úkolem tohoto projektu je rozluštit, jak TDM1 v rostlinné meiόze účinkuje. Toho bude dosaženo
zkoumáním fosforylace TDM1 a jeho funkční interakce s TAM a SMG7 proteiny. Dále navrhuji izolaci a identifkaci proteinů, které tvoří
komplex s TDM1, což nám odhalí molekulární procesy, na nichž se TDM1 podílí.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info