Informace o projektu

Efektivní právní zastupování lékařů a pacientů v medicínských sporech - dynamika vztahů, předcházení a řešení sporů, komunikace (Právníci,lékaři a pacienti v medicínských sporech)

Kód projektu
MUNI/FR/0174/2014
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt se zaměřuje na posílení praktických dovedností pro efektivní zastupování lékařů a pacientů v medicínských sporech, jakož i při předcházení těmto sporům.

V rámci priojektu bude zaveden nový předmět zaměřený na vztahy mezi lékaři a pacienty z pohledu právníka. Pochopení těchto vztahů bude základem k vybudování dovedností potřebných ke zvládání a řešení medicínských sporů, zejména pak metodiku vyjednávání a potřebné komunikační dovednosti.

Produktem projektu bude také instruktážní video.