Informace o projektu

Interaktivní databáze cviků pro tvorbu a plánování kondičních tréninků

Kód projektu
MUNI/FR/0252/2014
Období řešení
3/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Záměrem projektu je vytvoření interaktivní databáze cviků s možností sestavení individuálních tréninkových plánů, s využitím především pro studenty předmětu kondiční trénink (nk2065, np2065). Databáze bude rozdělena do několika sekcí podle typu použitých speciálních cvičebních pomůcek. V každé sekci budou cviky rozděleny podle svalových partií lidského těla i obecného charakteru vykonávaných pohybů. Dále budou doplněny o popis s nejčastějšími chybami, fotodokumentaci a videozáznamy.

Publikace

Počet publikací: 1