Informace o projektu

Rozvoj mechanismů strategického plánování a institucionálního výzkumu na MU

Kód projektu
ROZV/01/2014
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát

Projekt „Rozvoj mechanismů strategického plánování a institucionálního výzkumu na MU“ reaguje jak na vnější podněty, tak na vnitřní potřeby. Vnější aktéři už dnes různými formami po vysokých školách vyžadují sledování vlastního výkonu a tyto požadavky budou zejména v souvislosti s novým programovacím obdobím SF EU nabývat na síle. Zároveň bude v roce 2014 Masarykova univerzita diskutovat a navrhovat vlastní komplexní strategii na léta 2016-2020 (DZ MU 2016-2020), ke které potřebuje relevantní vstupní datovou základnu.

Podpůrnými nástroji, jak v problematice strategického plánování, tak v zajišťování kvality, která je pro rok 2014 prioritním tématem (zejména co se týče interních mechanismů), jsou realizace institucionálního výzkumu formou sociologických průzkumů k různým cílovým skupinám a analytická činnost vybraných témat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info