Informace o projektu

Využití 3D akcelerátoru a gyroskopu v oblasti sportu (3Dsport)

Kód projektu
MUNI/A/0875/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

V rámci projektu specifického výzkumu na FSpS jsme v roce 2012 vyvinuli měřicí zařízení využitelné tam, kde znalosti hodnot zrychlení v osách x,y,z může pomoci analyzovat techniku, případná rizika v oblasti sportu a pohybových aktivit. Vznikl přístroj, který je schopen u sledovaného objektu zaznamenat lineární zrychlení v osách x, y, z a úhlové rychlosti těchto os. Frekvence záznamu dat je 1kHz, rozsah měření ±16g s možností tento rozsah naprogramovat na různé hodnoty v tomto rozsahu. Přístroj je relativně malý (60x35x20mm), proto sportovce nijak významně nezatěžuje. V současné době je podán návrh na Úřadu průmyslového vlastnictví jako "funkční vzorek", typ aplikovaného výsledku "G".
Cílem projektu je využít tohoto zařízení v oblasti diagnostiky ve sportu. Předpokládáme, že proběhnou pilotní měření pohybových činností s cílem vypracovat metodiku diagnostiky, která by využitelná pro analýzu techniky sportovců. V našem zájmu jsou sporty, kde je technika posuzovatelná mírou dynamiky pohybu jak těžiště sportovce, tak i jeho segmentů. Měřením zrychlení v osách x,y,z společně s jejich vychylováním během sportovní činnosti dostaneme data, která využijeme při analýze dynamiky sportovních výkonů.

Publikace

Počet publikací: 3