Informace o projektu

Emocionalita a kreativita v procesu psaní v německém jazyce

Kód projektu
MUNI/41/32/2006
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
emoce, emocionalita, emocionální dimenze výuky, kreativita, kreativní psaní, didaktika cizího jazyka, motivace, psycholingvistika, humanistická psychologie, humanistická pedagogika

Projekt je založen na pedagogicko-psychologickém výzkumu a je koncipován jako součást projektu disertační práce doktorandky Pavly Benešové. Vychází z on-line studie (realizace v podzimním semestru 2006), na níž budou participovat studenti německého jazyka PdF MU. O spolupráci na projektu budou rovněž požádáni vyučující katedry německého jazyka a literatury PdF MU.