Informace o projektu
Metody a formy rozvoje schopností intelektově nadaných dětí

Kód projektu
MUNI/41/47/2006
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
nadání, intelektově nadané děti, vzdělávání nadaných dětí, informovanost o problematice

Projekt se zabývá problematikou intelektově nadaných dětí. Zaměřuje se na zmapování a následné používání vhodných metod a forem rozvíjejících nadání v podmínkách běžné základní školy i v mimoškolních aktivitách. Projekt si rovněž kladě za stěžejní úkol zvýšit nadále přetrvávající nedostatečnou úroveň informovanosti učitelů, studentů učitelství a veřejnosti v tematice nadání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info