Informace o projektu

Informace o projektu
Alternativní metody ve výuce AJ u žáků s SPU (seminář pro ohniskovou skupinu učitelů)

Kód projektu
MUNI/41/50/2006
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
efektivita, výuka, anglický jazyk, alternativní metody, specifické poruchy učení, akční výzkum

Cílem projektu je příprava realizace výzkumného šetření v rámci doktorského studia, které je zaměřeno na ověřování zvýšení efektivity výuky anglického jazyka u žáků se specifickými poruchami učení, s využitím komplexu alternativních výukových metod. V rámci projektu bude realizována příprava pre-testovací a post-testovací fáze výzkumu a za pomoci provedeného dotazníkového šetření bude vytvořen seminář pro ohniskovou skupinu učitelů, kteří se budou podílet v rámci akčního výzkumu na ověřování efektivity daného komplexu metod.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info