Informace o projektu

Informace o projektu
Raná výuka cizích jazyků

Kód projektu
MUNI/41/55/2006
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
raná výuka cizích jazyků, Národní plán, akční plán Evropské komise, Společný evropský referenční rámec pro jazyky, Rámcový vzdělávací program, Školní vzdělávací program, efektivita (kvalita) výuky, metodika rané výuky cizích jazyků, kvalifikace učitele ci

Projekt se zabývá ranou výukou cizího jazyka. Cílem projektu je zjistit, zmapovat a zhodnotit současný stav názorů týkajících se rané výuky cizího jazyka v závislosti na věku dítěte. Sestavený dotazník bude adresován jak široké veřejnosti, resp. rodičům dětí, tak odborníkům na pedagogické fakultě a samozřejmě v neposlední řadě samotným učitelům.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info