Informace o projektu

Informace o projektu
Implementace nových nástrojů řízení veřejných výdajů na regionální úrovni ČR

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA402/08/1158
Období řešení
1/2008 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova
víceleté rozpočtování, programové financování, výkonově orientované rozpočtování

Krajské rozpočty v současné době formálně respektují požadavky víceletého rozpočtování a částečně uplatňují princip programování (v oblasti reprodukce majetku). Princip výkonově orientovaného rozpočtování je na samém začátku. Absentuje však propojení mezi uvedenými nástroji rozpočtové politiky, rozpočtování nemá systémový charakter. problematika řízení fiskálních rizik vzhledem k relativně krátkému období fungování krajů zatím nebyla sledována. V souvislosti s rostoucí fiskální kapacitou krajů a nárůstem kompetencí přenášených na kraje, se zvyšuje naléhavost objektivizace rozpočtové ůolitiky, tak aby rozpočtový proes byl zrcadlem strategických dokumentů kraje a dokázal odpovídat na otázku, s jakými náklady a výsledky probíhá realizace veřejnch politik na krajské úrovni. Výstupem projektu bude teoretická studie zdůvod|ňující a obsahující požadavky na tvorbu systémového pojetí rozpočtové politiky na úrovni krajů využívající sofistikované nástroje řízení veřejných výdajů. Studie bude sloužit jako teoreticko-metodologická báze pro generaci příslušných metodik. Současně bude základem pro další výzkumy v této oblasti a pro výuku studentů na vysokých školách v oborech veřejná ekonomie, veřejné finance, regionální rozvoj a správa.

Publikace

Počet publikací: 43


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info