Informace o projektu
Analýza červených potravinářských barviv v reálných vzorcích metodou kapilární elektroforézy s laserem indukovanou fluorescenční detekcí

Kód projektu
FRVS/274/2007
Období řešení
1/2007 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem projektu je vývoj metody kapilární elektroforézy s laserem indukovanou fluorescenční detekcí (CE-LIF) pro stanovení červených potravinářských barviv ve Speciálním laboratorním cvičení. Jedná se o využití fluorescenčních vlastností barviv po excitaci laserovým zářením o vlnové délce 532 nm ve spojení s elektromigrační separační technikou. Návrh předpokládá použití přístroje pro kapilární elektroforézu, který byl sestaven na katedře analytické chemie v rámci projektu FRVŠ č.793/2002 "Kapilární elektroforéza s laserem indukovanou fluorescenční (LIF) detekcí pro Speciální laboratorní cvičení" Současně bude provedeno srovnání LIF a klasické absorbanční detekce, které povede k demonstrování jejich výhod a nevýhod.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info