Informace o projektu

Inovace obsahu a vybavení posluchačských laboratoří pro výuku základního praktika z organické chemie v bakalářském studijním programu

Kód projektu
FRVS/1673/2007
Období řešení
1/2007 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Předkládaný projekt navrhuje zásadní modernizaci a inovaci laboratoří pro výuku základního laboratorního cvičení z organické chemie, které je povinným předmětem v bakalářském studijním programu chemie, biochemie, chemie se zaměřením na vzdělávání a biologie.


Tato pozitivní změna se týká jak technického vybavení, tak i náplně cvičení. V souvislosti s již probíhající výstavbou nového univerzitního kampusu v Brně, Bohunicích plánujeme rozšíření kapacity těchto laboratoří a tím vyvstává nutnost jednak přístrojového dovybavení laboratoří a jednak nutnost náhrady některých, již zastaralých přístrojů. Vzhledem k rychlému rozvoji vědy a techniky v posledních letech se zároveň jeví jako nezbytné i inovovat obsah vlastních úloh tak, aby byly v souladu s požadavky a trendy současnosti a rovněž vyhovovaly i nárokům kladeným na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s chemickými látkami.


Inovace a rozvoj by se měly týkat především zavádění nových progresivních metod, včetně metod zelené chemie, v oblasti organické syntézy potom seznámení studentů s nově se rozvíjejícími metodami, jako je fotochemie, sonochemie, vakuová technika a s tím souvisejících technik následné identifikace vznikajících sloučenin pomocí moderních separačních metod jako je například plynová chromatografie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info