Informace o projektu

Informace o projektu
Podpora audiovizuálních pomůcek ve vzdělávání dospělých (PAVE)

Kód projektu
230309-CP-1-2006-1-MT
Období řešení
1/2007 - 3/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
WWW stránky projektu
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1193
Klíčová slova
vzdělávací program ? moduly, výcvik učitelů pro vzdělávání dospělých, výcvik k vytváření audiovizuálních materiálů, podpora uvědomění evropského občana, závěrečná publikace
Spolupracující organizace
University of Malta
University of Wales, Aberystwyth
Erasmushogeschool Brussel
Compostela Group of Universitites
Latina Pictures Ltd

Hlavním cílem projektu byl vývoj a ověření vzdělávacího kurzu zaměřeného předev?ím na potřeby vzdělávání dospělých, jak učitelů, tak i účastníků. Vzdělávací program v 6 modulech byl pilotně vytvořen a ověřen na 3 pilotních kurzech v Evropě s cílem podpořit dobré příklady v mo?nostech vyu?ívání multimédií a vzdělávacích technologií ve výuce.

Výsledky

Na základě syntézy výsledků byla zpracována doporučení, jak vést vzdělávací kurz. Bylo vytvořeno kurikulum pro vzdělávání učitelů v kurzech pro dospělé zaměřené na vývoj a vyu?ívání audiovizuálních materiálů ve výuce dospělých. Bylo vytvořeno 6 vzdělávacích modulů. Byl vytvořen vzdělávací balíček obsahující zdroje a materiály ke kurzům s problematikou audiovizuální techniky a evropské občanství. Byla vytvořena webovská stránka s informacemi o aktivitách v projektu. Byl vytvořen řídící systém v LMS Moodlu s cílem sdílet obsah a distribuci navr?ených kurzů. V?echny materiály související s kurzy byly přelo?eny. Proběhly 3 oddělené kurzy zorganizované v různých zemích. Na závěr projektu byla vytvořena DEMO publikace a rozeslána potenciálním zájemcům do partnerských zemí.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info