Informace o projektu

Informace o projektu
Využití kyseliny hyaluronové v prevenci tvorby srůstů po suturách, tenolýzách a rekonstrukčních operacích šlach flexorů ruky (Prevence vzniku adhezí šlach flexorů ruky)

Kód projektu
MUNI/A/1224/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Tvorba adhezí po suturách šlach je nejčastější medicínský problém vznikající po úrazech s přerušením šlach flexorů prstů ruky. Tyto adheze vznikají pravidelně, ale vhodným ošetřením šlach a adekvátně vedenou rehabilitací můžeme omezit důsledky těchto adhezí na výsledný rozsah pohybu a funkci ruky. V případech, kdy je přerušení šlach kombinované s přerušením nervově cévních svazků je třeba zahájení rehabilitace odložit. Tím dochází k vytvoření pevných srůstů velmi často. Cílem navrhovaného projektu je rozšířit naši prospektivní randomizovanou a jednoduše zaslepenou klinickou studii zahájenou v roce 2013 a porovnat funkční výsledky i u pacientů po úrazech s přerušením šlach flexorů, kterým bude k ošetřené šlaše aplikován gel kyseliny hyaluronové (Hyaloglide®), oproti kontrolní skupině pacientů, kteří žádný antiadhezivní preparát nedostanou. K hodnocení funkčních výsledků bude použito výpočtu Total Active Motion; vyhodnocení českého analogu dotazníku Quick-DASH.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info