Informace o projektu

Informace o projektu
Bezkontaktní termografie jako moderní diagnostická metoda u pacientů se syndromem diabetické nohy a ischemickou chorobou dolních končetin (BTDD)

Kód projektu
MUNI/A/1449/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Zamýšleným výstupem projektu je nalezení vzájemné korelace mezi bezkontaktními termografickými systémy a klinicky využívanými diagnostickými metodami při léčbě ICHDKK a syndromu diabetické nohy. Hlavním cílem projektu je zavedení termovizní techniky v praxi jako efektivní metody pro hodnocení revaskularizace dolních končetin a zapojení této techniky jako eventuální rovnocenné náhrady ke klinickým metodám Ankle Brachial Index (ABI) či stanovení transkutánní tenze kyslíku (TcpO2). Projekt bude realizován v prostředí II. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (dále jen FNUSA). Realizace projektu má vést k zavedení termovizní techniky do oblasti vyšetření diabetických i nediabetických pacientů, v tomto konkrétním případě zejména s ohledem na prováděné ravaskularizační zákroky na pracovišti II. chirurgické kliniky FNUSA. Specifita projektu je dána přímou spoluprací klinického a teoretického pracoviště, kdy je diagnóza pacienta stanovena několika metodami. Unikátním je právě propojení termografických zařízení se stanovením transkutánní tenze kyslíku (TcpO2) a hodnoty ABI. Aktuálnost tohoto tématu dokazují statistické údaje, vykazující vzrůstající trend výskytu diabetes mellitus a s ním i následných komplikací, včetně postižení periferního cévního řečiště. Navrhovaný projekt navazuje na pilotní studie realizované na stejném pracovišti v roce 2014 na skupině pacientů bez ischemických defektů dolních končetin (nekróza a gangréna) v rámci sledování změn a vývoje stavu končetin po provedeném revaskularizačním zákroku.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info