Informace o projektu
Inovace kurzu Buddhismus II

Kód projektu
FRVS/1693/2007
Období řešení
1/2007 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt navrhuje inovaci podoby stávajícího kurzu Budddhismus II, který řešitelka a spoluřešitel přednáší na Ústavu religionistiky FF MU. Inovace spočívá v přepracování sylabu kurzu tak, aby zohledňoval změny ve struktuře studia, zejména s ohledem na ostatní specializované kurzy nabízené ústavem. Nová podoba kurzu povede k většímu důrazu na fenomenologii buddhismu a tím také otevře více prostoru teoretickým aspektům studia náboženství. Výuka faktografické náplně kurzu bude výrazně usnaděnana vytvořením multimediálního výukového CD. Součástí inovace bude také vytvoření elektronické databáze textů určené především studentům kurzu. V neposlední řadě projekt obohatí knihovní fond fakulty, který je volně přístupný nejen studentům, ale také široké veřejnosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info