Informace o projektu

International Public Law in Action: The Application Phase (Mezinárodní právo veřejné v akci: aplikační fáze)

Kód projektu
MUNI/FR/1680/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem projektu je profilovat a inovovat anglicky vedený předmět International Law in International Tribunals and Domestic Courts v souladu s tematickým okruhem A, v bodě 1 (posilování výuky v angličtině včetně hostování zahraničních akademických pracovníků ve výuce), v bodě 2 (posilování praktických aspektů vzdělávání hostováním převážně zahraničních a českých odborníků z praxe) a v bodě 8 (inovace předmětů s cílem rozvoje stylistických, komunikačních a analytických dovedností studentů).