Informace o projektu

Rozvoj předmětu "Základy vědecké práce" (RAA)

Kód projektu
MUNI/FR/1372/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem projektu je zkvalitnění výuky nového předmětu "Základy vědecké práce v němčině" (NJ_AA20), který bude od jarního semestru 2015 povinnou součástí bakalářského studia na Katedře němčiny PdF MU. Prostředky získané v projektu by umožnily takovou realizaci výuky, která by přesahovala minimální standardy. Zejména má projekt umožnit nákup a zpracování aktuální literatury a vytvoření e-learningového kurzu.