Informace o projektu

Informace o projektu
Inovace, "trh" a regionální kontext (InMaReg)

Kód projektu
MUNI/A/1208/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Tento projekt specifického výzkumu je zaměřen především na podporu vědecko-výzkumných aktivit studentů doktorského studia. Současně je však koncipován tak, aby bylo možno zapojit do výzkumných aktivit talentované studenty magisterského studia.
Co se odborného zaměření projektu týče, jedná se o jednu z dlouhodobě klíčových výzkumných oblastí na Katedře veřejné ekonomie. Projekt využije toho, že na katedře působí Centrum pro výzkum neziskového sektoru se zkušenostmi s (mezinárodním) výzkumem.
Zastřešujícím tématem je neziskový sektor jakožto nositel sociálních inovací a aplikace tržních principů a postupů v prostředí neziskového sektoru. To vše v regionálním kontextu.
Jedná se o témata v oboru nonprofit studies velmi aktuální, řešená v rámci mezinárodních projektů nejvýznamnějšími kapacitami oboru. V tomto případě počítáme s provázáním studentských aktivit a výzkumných aktivit pracovníků CVNS.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info