Informace o projektu

Informace o projektu
Zachycování a ukládání CO2 – sdílení znalostí a zkušeností

Logo poskytovatele
Kód projektu
NF-CZ08-OV-1-004-2015
Období řešení
1/2015 - 6/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo životního prostředí ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Cílem projektu bude představit laické i odborné veřejnosti technologii zachycování a ukládání oxidu uhličitého (CCS - Carbon Capture & Storage) v její obecnosti a návaznosti na globální klimatické problémy a reprodukovat zkušenosti s touto technologií ze zemí, které již technologii CCS uvádějí do
praxe. Vzhledem k často různorodým informacím doprovázejícím debatu o klimatických změnách a citlivému vnímání zásahů do krajiny českými občany považuje projektový tým poskytování komplexních informací o problematice a vedení vyvážené diskuse na různých úrovních společnosti za naprosto zásadní. Masarykova univerzita (MU), vědoma si své společenské role, hodlá přispět do debaty o globálních klimatických změnách jako jednom z nejpalčivějších témat dnešní doby informováním o jednom z možných řešení, které technologie CCS představuje. Projektový tým sestává z odborníků na problematiku z Přírodovědecké fakulty a Fakulty sociálních studií MU, kteří budou mít na starost odbornou obsahovou stránku projektu. Publicitu a propagaci projektu bude zajišťovat Tiskový odbor Rektorátu MU. Povaha projektového týmu, složeného ze tří specializovaných častí, přírodovědné, sociálněvědní a komunikační, představuje jeden z největších přínosů pro celý projekt. Takto složený řešitelský tým bude schopen adekvátně obsáhnout a komunikovat veškeré relevantní aspekty rozvoje a implementace technologie CCS.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info